GENERELT

billeder/indkoersel.JPG

Plejehjemmet "Sct. Olaf" er en selvejende institution oprettet af Odd Fellow Loge nr. 14 "Sct. Olaf " www.sctolaf.dk støttet af byens daværende to Rebekkaloger Terra Nova og Benedikte. Plejehjemmet blev bygget i 1970 og havde plads til 52 beboere, fordelt på 2 afdelinger. Efter moderniseringen er der 50 2-rums boliger fordelt på 2 afdelinger.

Ansøgning om en plejehjemsplads indsendes til lokalcentret i det område, hvor man bor. Betaling for indskud, husleje og ophold betales direkte til plejehjemmet.


En kort orientering om Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation, hvis oprindelse vanskeligt lader sig tidsfæste. I engelske kilder kan man læse om ordenen helt tilbage til 1600-tallet, men den gren af ordenen, som den danske Odd Fellow Orden tilhører blev stiftet i 1819 i Baltimore, USA af en lille flok engelske emigranter ledet af Thomas Wildey. På tidspunktet for hans virke var nøden stor i det nye statssamfund USA, og han formulerede derfor ordenens formål således: "Vi befaler jer at besøge de syge, hjælpe de nødstedte og opdrage de forældreløse." Den 6 maj 1884 stiftedes den første og ældste Loge i Jylland, Loge nr. 14, "Sct. Olaf", Århus, og det blev den Loge, der med støtte af Rebekka Logerne nr. 7 "Terra Nova" og nr. 31 "Benedikte" opførte plejehjemmet og gav det sit navn. Thomas Wildeys bud gælder fortsat, og ordenen uddeler da også hvert år betydelige beløb i nød- og katastrofesituationer så vel herhjemme som i udlandet. Fast er det endvidere, at der hvert år uddeles den såkaldte forskerpris på kr 200.000 til sygdomsbekæmpende formål, og på 100 års dagen for Storlogens indførelse i Danmark uddeltes en million kr til velgørende formål. Men selv om velgørenhed stadig prioriteres højt, er ordenens hovedformål dog at bibringe medlemmerne en etisk livsholdning, der kan støtte dem i deres hverdag, og det forventes af dem, at de forstår og lever op til det ansvar, som ethvert menneske har over for sine omgivelser og medmennesker.

Odd Fellow Loge nr. 14 "Sct Olaf"

Da Odd Fellow Loge nr. 14 "Sct Olaf " har taget initiativet til oprettelse af plejehjemmet, har Logen 5 repræsentanter siddende i bestyrelsen for ældreboligerne og i bestyrelsen for driften af "Sct. Olaf". I bestyrelsen for boligdelen sidder der 3 repræsentanter fra loge nr. 14 og 4 repræsentanter fra beboerne. Odd Fellow Logerne arrangerer fester m.m. for huset. Bl.a. fastelavnsfest, forårsfest, høstfest og julefest, hvor pårørende også bliver inviteret med
.