Praktiske oplysninger

 

Beboerblad

En gang om måneden udkommer ”Sct. Olaf Nyt”, et beboerblad med information til alle i huset, Odd Fellow Logerne og Rebekkalogerne. Andre interesserede kan købe bladet i caféen.

Besøgstid

Der er ingen faste besøgstider.

Bus

Linie 13 har stoppested på Hjulbjergvej udenfor plejehjemmet.

Linie 17 har stoppested ved Rundhøj Centret.

linie 2A har stoppested på Holme Byvej

Café og kiosk

Caféen og kiosken har åbent:

Hverdage kl. 12.00 - kl. 13.00

2 gange om måneden kommer kioskvognen "Karens Biks" rundt i huset samt i ældreboligerne

Festarrangementer

Det er familiens opgave selv at arrangere festen også på det praktiske område.  Lokale, mad m.m. aftales med ledende økonoma Susan Kjær.

Fodbehandling

Der kommer fodterapeut hver anden fredag. Der skal bestilles tid. 

Forsikring

De er omfattet af plejehjemmets ansvarsforsikring, men De skal fortsat have egen indboforsikring. Det anbefales, at De kontakter Deres forsikringsselskab i forbindelse med indflytningen.

Frisør

Personalet kan formidle kontakten til mobil frisør.

Fysioterapi

Plejehjemmet har egen fysioterapeut, som visiterer den enkelte beboer til træning. Der tilbydes desuden gymnastik i en åben gruppe en gang om ugen.

Hørevejleder

Hørevejlederen kan kontaktes på Lokalcenter Holme/Skåde og kommer efter behov.

Kirkeforhold

Der bliver afholdt gudstjeneste en gang om måneden på plejehjemmet, hvortil også gæster er velkommen. Der er let adgang til Holme Kirke og mulighed for at bestille kirke bus på kirkekontoret, tlf. 86 27 19 93.

Kabel TV

Plejehjemmet er tilsluttet Stofa antenneanlæg. De kan vælge om De vil købe tilslutning til stor TV-pakke, mellem TV-pakke eller lille TV-pakke.

Logefester

Der afholdes 5 store logefester om året, hvor pårørende mod betaling kan inviteres.  

Læge

Plejehjemmet har huslægeordning, vi samarbejder med Marselisborglægerne.

Plejeboligen

Der betales indskud og husleje afhængigt af boligens størrelse. Der kan søges om lån til indskud ligesom der kan søges om boligsikring

Som beboer i plejeboliger kan der søges om bevilling på en plejeseng, såfremt De har behov for en sådan. De kan, hvis De ønsker det, benytte Deres egen seng under den forudsætning, at De selv kan komme i og op af sengen og endvidere selv er i stand til at rede den.

Der er i boligen fast belysning i køkken og på toilet. Der er telefonstik, antennestik og garderobeskab.

Badeværelset indeholder toilet, håndvask og bruser. Lejligheden er nyistandsat

Ønsker De gulvtæppe skal det være kortluvet væg til væg. Skal der benyttes kørestol eller andre hjælpemidler på stuen kan det blive nødvendigt at reducere møblementet samt fjerne tæpper. Dette sker i samråd med Dem og evt. Deres pårørende.

Rygning

Rygning er tilladt i egen lejlighed. Dog må der ikke ryges, når personalet opholder sig i lejligheden.

Rengøring på Plejehjemmet ”Sct. Olaf”

På plejehjemmet er der ansat 3 husassistenter til rengøring og tøjvask.

Hver husassistent har deres faste beboere.

Udover beboernes lejligheder rengør husassistenterne også alle fællesarealer, passer blomsterne og dækker borde til fester i huset.

Tøjmærkning

Huset er i besiddelse af en tøjmærkemaskine, som pårørende i forbindelse med indflytning kan benytte til mærkning af alt tøj samt dyne og puder.

Tandlæge

Som beboer på plejehjemmet kan der søges bevilling til  omsorgstandplejen. De har en årlig egenbetaling og de modtager tandlægebehandling efter behov. Tandlægen kommer på plejehjemmet. 

Transport

Huset råder over en bus, der benyttes til udflugter. Der er en egenbetaling i henhold til Århus Kommunes engangstakster for at deltage i disse busture. Yderligere kan der søges diverse kørselsbevillinger gennem kommunen.

Telefon

Ønsker De telefon i Deres bolig på plejehjemmet, skal de selv betale.

Økonomi

Som beboer på ”Sct. Olaf” får De som tidligere Deres pension.

Husleje, a´conto varme og vand opkræves af plejehjemmet, el betales direkte til værket. Til øvrige ydelser udarbejdes administrationsaftale med administrationskontoret.